top of page

Succubus

“En het is een probleem dat God genoemd

wordt…”, concludeerde ze met zwakke lach.

“Verbrand verzinsel door geroem verbloemd,

in zoemend pleiten van beroemde kracht.”

Mijmerend drukken tanden lippen droog

terwijl haar tong vocht achterover drukt,

haar lach groeit licht in lucht en legt betoog

in ijs. Gefascineerd leun ik naar voor,

ik leg mijn wang in mijn verstramde hand

druk vel naar vlekken, kleur het beige rood.

Dan antwoord ik: “was het probleem niet dood?”

En even is het stil, is even tijd

volmaakt in stil moment. Doch na een tijd

bekampen we stilzwijgend knikken met

het slikken van verbrande slokken. Hoest

pest keel na het verslikken, ik heb spijt

van gulzigheid, aanwezigheid van zij

die droge lippen bijt, kijk op naar haar.

Consumptie van tabak; het hult haar hoofd

in witte wolken, sluier, zicht beroofd

van haar

profetisch prevelende lippen. Ik,

verloofde van haar hoofd, discipel van

haar woord, hoor wijze die zichzelf verhoord:

“want stervend ligt die entiteit door mens

ontkend, verwenst, ontmenselijkt doch on-

begrensd in de verbeeldingskracht, een lens

waar mens zich in verkeek, verkijkt, want bril

is nog niet afgezet en kleurt zo heel

ons landschap rood met dood die elders leeft,

maar kan dat wel, als dood daar niet bestaat?"

Ik lach, akkoord met flarden net gehoord

uit mond van nieuwe heiland. We bestellen

nog een ronde, ik bevraag mijn gids,

verlang naar zwijgend knikken, starend denken.

Glazen klinken, verder drinken, en

verdrinken in verdiepende gesprekken,

Stemmen worden luider, minder mensen

Luisteren naar haar, zien haar gevaar

en vluchten in ontkenning weg van haar.

Verzonken in bedorven nacht, gepekeld

in geestrijke drank, zo staren moeë

ogen in de hare, bloeddoorlopen,

leeggezogen, onder invloed van

Haar prediken, haar lachen, haar gedachten…

Ze wilt beroemd zijn, vertienvoudigen,

verhonderdvoudigen, verduizendvoudigen…

Ze vond in mij haar eerste nul.

Zo werd ze een probleem dat ik verbloem,

werd zij probleem dat ik naar God vernoem


6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Een brief, pamflet, brochure vlogen door de borstel van mijn brievenbus. Ik lees geen één, want postkaart zat er nog niet bij. Nu liggen ze daar, rustend op het aanrecht wachtend op opspattend afwaswa

Geloven, wat is dat? Beloven dat je denken, handelen ten dienste stelt van onvoorwaardelijk gedachtegoed? Geloven, wat was dat? Geloven dat gebrek aan inzicht en identiteit gecompenseerd wordt door et

Moesten we luisteren naar onze klank, en luide lippen vastgekluisterd aan de hongersuizen horen zingen… Wel, zouden we luisteren? Of zouden we de oren hullen in stilzwijgen; zang van zintuig stikken m

bottom of page